Druk bijgewoonde persontmoeting

Plannen Abatan 2020 ontvouwd

Op een goed bijgewoonde persconferentie bracht het management van Abatan nv toelichting bij het project Abatan 2020, meer bepaald bij het deelproject van de totaal niewe voedingsmarkt. Iedereen die aan het project meewerkt, was op het appel en gaf in een korte tussenkomst meer toelichting bij de belangrijkste aspecten van dit megaproject.
In de eerstvolgende dagen worden deze plannen gedetailleerd gepubliceerd op deze website, maar u kan de brochure onderaan dit artikel raadplegen of downloaden.

sponsoring

Abatan 2020

 

Met steun van de Europese Unie en de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Het was dan ook Minister Evelyne Huytebroeck (Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing) die het openingswoord uitsprak en haar volle steun aan dit project toezegde. Burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven, Burgemeester van Anderlecht, was wegens onvoorziene omstandigheden weerhouden. Joris Tiebout, CEO van Abatan was uiteraard fier eindelijk met zijn project te kunnen "uitpakken".
ABATAN heeft immers reeds sinds 2009 de ambitie om een constructieve dialoog te voeren rond een globale ontwikkelingsvisie van haar site - 11 ha groot - en de aanpalende omgeving. In dit kader, en mede dankzij steun die het Brussels-Hoofdstedelijke Gewest verleent binnen het kader van het EFRO-contract, heeft ABATAN een studie gerealiseerd die tussen nu en 2020 een belangrijke aanzet geeft tot een nieuwe dynamiek in deze wijk, die een belangrijke symboolwaarde vervult inzake patrimonium en historiek binnen het Gewest.

VoedingsmarktReeds dit jaar zijn er werken gepland met als doelstelling het stedelijk weefsel van industriële activiteiten en stedelijke ontwikkeling progressief te versterken. Het ultieme doel bestaat erin de wijk, die van grote socio-economische waarde is, op te waarderen.  Zo profileert zich langzaam maar zeker een uitbreiding van het centrum van Brussel naar een ‘nieuwe vijfhoek’ in zuid-westelijk richting.