Abatan investeert in plastiek recyclage programma

Het gebruik van plastic valt in onze moderne maatschappij niet meer weg te denken. Voor tal van gebruiksvoorwerpen vervangt het andere, meer zeldzame en bijgevolg duurdere grondstoffen.
Bovendien is plastic gemakkelijk verwerkbaar, kan het zowat alle mogelijke vormen aannemen en zijn de gebruiksmogelijkheden quasi onbeperkt. 

Vervelender wordt het wanneer plastic de vorm aanneemt van plastiek verpakkingsmateriaal: draagtassen, krimpfolies, cellofaan, … teveel om op te noemen.

Duurzaam ondernemenTot 400 jaar nodig om af te breken
Handig en doeltreffend in gebruik zijn ze uiteraard wel, maar eens gebruikt worden ze wel eens onachtzaam achtergelaten of weggegooid, wat een aanzienlijke vervuiling met zich meebrengt. Niet alleen is de productie ervan niet bepaald milieuvriendelijk, maar wanneer zo ongecontroleerd in de natuur terecht komen, duurt het tot 400 jaar eer ze volledig afgebroken zijn.


Plastieken verpakkingen voortaan gerecupereerd en gerecycleerd
Zowel producenten, verdelers als gebruikers dragen elk hun deel van de verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier met plastieken (en ander) verpakkingsmateriaal om te gaan.

Duurzaam ondernemenVanaf de maand februari zullen de marktkramers ertoe aangezet worden om tijdens de marktdagen alle plastieken verpakkingen bijeen te brengen om achteraf te recycleren. Het betreft hier enkel soepele plastic verpakkingen, geen harde verpakkingsmaterialen zoals flessen of vlootjes, of plastic vermengd met ander afval. 
Abatan heef daartoe een samenwerkingsakkoord gesloten met Val-I-Pac, dat de inzamelzakken tegen een kleine som ter beschikking stelt van de marktkramers. Binnengebrachte zakken met een correcte inhoud worden gratis vervangen. Voorwaarde is ook dat de marktkramer ons reinheidscharter mee ondertekende.
Alle ingezamelde verpakkingen worden opgehaald door “Oud papier (Jozef Michel)”, de firma die ook al onze kartonnen verpakkingen voor recyclage ophaalt. Hierdoor moeten we geen extra containers plaatsen voor de plastic verpakkingen, maar kunnen deze gewoon bij het karton gegooid worden.
Abatan rekent er op dat op deze manier de terreinen na afloop van de markten al een stuk properder zullen ogen, maar wil hiermee ook haar steentje bijdragen in het streven naar een verantwoord ondernemerschap.