Vrijdag 27 mei: dag van de netheid

Markten organiseren, die op drie dagen tijd zowat honderdduizend bezoekers op de been brengen, betekent automatisch ook een zekere vorm van overlast, niet in het minst onder de vorm van afval dat achtergelaten wordt, door de bezoekers maar ook en vooral door de marktkramers zelf.

Verantwoord ondernemen

Ondanks duidelijke afspraken en veel goede wil van alle betrokkenen, is het fenomeen "Afval" een wekelijks verschijnsel dat wij op de best mogelijke manier aanpakken. En daar komt heel wat bij kijken.

Voor meer gedetailleerde informatie over deze "Dag van de netheid"
verwijzen wij graag naar onze rubriek "Evenementen".