ULB La Cambre Horta zet studenten aan het werk

In het Masterplan van Abattoir is sprake van 'Manufakture Abattoir', de bouw van o.a. een nieuw stedelijk slachthuis ter hoogte van het kanaal. Dit nieuwe, compacte slachthuis met meerdere verdiepingen zou ook onderdak moeten bieden aan andere bijhorende functies (snijzalen, frigo's, los-en laadkades, stallen, techniek, administratie,...) Een hele uitdaging want het moet ook beter afgetoetst worden op didactische doeleinden. ULB La Cambre Horta werkt hieraan mee. Een aantal studenten architectuur zal als eindwerk deze denkoefening maken...

Manufakture Abattoir is de naam van het nog te bouwen nieuwe stedelijk slachthuis mét bijhorende functies of activiteiten rond de productie of verwerking van duurzame voeding op onze site. Omdat het veel meer is dan alleen een slachthuis en omdat het totaalplaatje dient te beantwoorden aan de grote lijnen die in ons Masterplan werden uitgetekend, werd voor deze naam gekozen om het project te omschrijven. Bovendien heeft de nv Abattoir een kandidatuurdossier ingediend voor de EFRO-programmatie 2014-2020. In de maand maart of april dit jaar zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bekend maken welke dossiers weerhouden worden. Een sleutelmoment in de lange geschiedenis van dit bedrijf !

Waarom een nieuw slachthuis ?

We zijn overtuigd dat de vleeshandel een belangrijke centrale rol zal blijven vervullen op onze site, ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat er nu wordt nagedacht over hoe er in deze veranderende stadsomgeving slachtactiviteit kan georganiseerd blijven worden. We beschikken over heel wat expertise. Bovendien is het goed dat er in het gewest op z'n minst één slachthuis blijft bestaan dat kan voorzien in vers vlees voor alle Brusselaars. Een slachthuis dat zich ook wil inschakelen in de korte voedselketen.

De bouw van een nieuw slachthuis is een 'must' om het Masterplan van Abattoir ten volle te kunnen uitvoeren. Zolang er geen nieuw slachthuis in gebruik kan genomen worden, kunnen de bestaande (deels oude) gebouwen immers niet ontmanteld worden. Uiteraard is hierover nog niets beslist en zal de Raad van Bestuur van Abattoir zich eerst nog moeten buigen over dit hele project. Het is alvast een cruciaal uitgangspunt van het Masterplan om rond de overdekte markt het grootste plein van België te realiseren. Pas als de bestaande gebouwen verdwenen zijn, komt hiervoor plaats vrij. Voor meer info over het Masterplan verwijzen wij u graag door naar de rubriek Projecten.

ULB La Cambre Horta

Een groep studenten van de faculteit architectuur van ULB La Cambre Horta zal zich buigen over Manufakture Abattoir, zoals dit in grote lijnen in het Masterplan is opgevat door Abattoir. De studenten zullen rekening houden met wat Forum Abattoir geleerd heeft uit gesprekken met diverse gebruikers van de site. Uiteraard zullen ze ook een antwoord zoeken over de architectuur van een dergelijk stedelijk slachthuis. De vraag dringt zich op welk architecturaal imago aan dit project dient gegeven te worden. Hoe de gewoontes (en de gewoontes van de diverse gebruikers, mannen, vrouwen en dieren) eigen aan het slachthuis te combineren met andere activiteiten of evenementen op de site van Abattoir ?

Dit project kan beschouwd worden als een verlengstuk van een denkoefening die studenten van La Cambre maakten in 2008 over de toekomstige site van Abattoir (Atelier "Terrains d'architecture"). Toen al werd het behoud van de slachtactiviteit op de site als één van de belangrijke conclusies uit de studie op de voorgrond geplaatst (zowel om ethische redenen als om het belang van het dier, maar ook omwille van sociale en economische motieven). Abattoir in Anderlecht is immers één van de laatste slachthuizen dat nog actief is in een Europese grootstad.

De studenten zullen hun werk verrichten vanaf februari tot juni dit jaar. Er zal een voorstelling plaatsvinden bij Abattoir in het begin van de maand juni onder het motto 'work in progress'. In het verleden is al vaker gebleken dat dit soort denkoefeningen verrassende ideeën kan opleveren. We kijken alvast met veel belangstelling uit naar hun projecten en houden je zeker nog op de hoogte waar en wanneer deze projecten publiek tentoongesteld zullen worden.