Radio interview met Kristiaan Borret

Kristiaan Borret, de nieuwe Brusselse bouwmeester heeft een interview gegeven aan Radio 1. Hij duidt het hele nieuwe ontwikkelingsproject langs het kanaal mét vermelding van de slachthuizen van Anderlecht. Hij legt de nadruk op het belang van het behouden van de economische activiteiten zonder de woonruimte langs het kanaal te vergeten.