Project Zuidhaven – Innovatiekanaal

In het project Zuidhaven, dat deel uitmaakt van het EFRO-programma 2013, bundelen gewestelijke instellingen en plaatselijke actoren hun krachten om de tewerkstelling en de sociaal economische ontwikkeling in de Anderlechtse kanaalzone te stimuleren. Enkele van de originele acties van het project zijn o.a. de renovatie van het gebouw waar vroeger de Meelfabriek van Anderlecht was gevestigd langs het kanaal, de opening van een Onthaalcentrum voor Bedrijven en van een Ontdekkings- en Innovatiecentrum. Deze realisaties komen er mede dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO) en de GOMB, die het gebouw aankocht.

Abatan nv, o.a. mede-oprichter van Euclides, het Centrum voor ondernemingen en plaatselijke ontwikkeling (www.euclides.be), steunt dit project. Abatan helpt immers concreet mee om de aantrekkingskracht van de Kanaalzone te verhogen naar investeerders toe en er zo de tewerkstelling te bevorderen.  De renovatie van dit prachtige gebouw past in dit kader, en wel om de volgende redenen: enerzijds omwille van de toekomstige installatie aldaar van een inlevingscentrum rond de functie sociaal-economische van een kanaal in een stad, en ook omwille van de bedrijven die er zich in de toekomst zullen vestigen en op die manier de tewerkstelling zullen opkrikken.
Alle documenten mbt de persconferentie van 31 januari 2011 betreffende het Zuidhaven project, waaronder de toespraak van Mevrouw Evelyne Huytebroeck, Brussels Minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, alsook de uitvoerige tussenkomst van de heer José Menéndez, projectverantwoordelijke, kan u consulteren op www.portsud.be.