Postkaarten van de toekomst

Van september 2010 tot juni 2011 brengt Postcards from the Future elke maand een nieuwe postkaart uit. Telkens wordt een bepaalde wijk van Brussel in kaart gebracht. De buurtbewoners en het lokale netwerk van plaatselijke initiatieven en culturele instituten worden actief betrokken. Postcards from the Future geeft ons als bewoners de mogelijkheid onze stad op een andere manier te verbeelden.

Wees erbij op 30 april!

In april wordt Anderlecht in de picture gezet en daarvoor werd onze site gekozen omdat dit een belangrijke ontmoetingsplaats is met een belangrijke historiek. Onder het dak van de markt van de slachthuizen wordt alles wat Anderlecht zoal voorstelt bijeengebracht: slachthuizen, voetbal, politie-agenten, de uitvinder van een discotheek, buurtwerkers of stadswachten, diverse nationaliteiten, ….
Deze figuranten zullen op zaterdag 30 april e.k. om 12u30 gedurende zowat een uurtje op dezelfde plek als op de foto opnieuw aanwezig zijn in het midden van de markt. Het liefhebberspubliek van "Postcards from the Future" (intussen een netwerk van opgebouwd network van tal van kunst- en cultuurhuizen te Brussel, zou om en bij een 20.000 mensen tellen) kijkt blijkbaar ieder keer reikhalzend uit om de plek te ontdekken zoals die is gefotografeerd met de boodschap die erachter schuil gaat.

Een beetje achtergrond

"Zoals van postkaarten verwacht kan worden, zijn ze niet alleen trouw aan de weergegeven plaats, maar in het geval van de Postcards from the Future verwijzen ze tevens naar een precies moment in de toekomst. Veeleer dan herinneringen te zijn, vormen deze postkaarten uitnodigingen voor een toekomstig gebeuren dat zij reeds in detail op profetische wijze uitbeelden. U kunt precies zien wat op een welbepaalde plaats en tijdstip zal plaatsvinden. Door op de uitnodiging in te gaan kunt U zelf de voorspelling van de Postcard from the Future kritisch controleren op zijn determinisme en de relevantie van de gedrukte beelden.
Zal wat op de postkaart te zien is daadwerkelijk gebeuren? En zo ja, zal de toekomst dan aan onze verwachtingen voldoen?"

Meer info op www.postcardsfromthefuture.be