Op volle capaciteit tijdens het offerfeest

Zoals reeds eerder in onze website gemeld, zal Abattoir tijdens het islamitisch offerfeest op volle toeren draaien. Bijna 1.000 schapen en nog eens 200 runderen zullen aanstaande zaterdag en zondag geslacht worden voor rekening van onze vleesgroothandels. Hiermee is de maximale bezetting van de slachtlijn nagenoeg bereikt. Partikulieren kunnen niet meer terecht bij Abattoir voor het offerfeest. Er zal verscherpt toezicht zijn in en rond de site om het storten van slachtafval tegen te gaan !

De firma ABACO, geleid door Eddy Bucquoye en diens zoon Baptist, zal dit weekend meer de handen vol hebben met de rituele slachtingen in het kader van het jaarlijks islamitisch Offerfeest. ABACO is de uitbater van de slachtlijn voor runderen, kalveren en schapen bij Abattoir. Uitzonderlijk wordt er tijdens het weekend geslacht. Naast de tijdelijke erkende slachtplaatsen, draaien dus ook de erkende slachthuizen op volle toeren om al de dieren op een korte termijn te kunnen slachten. Het feest zelf vindt vooral plaats op zaterdag 4 oktober, zowel voor de Marokkaanse als Turkse gemeenschap.