Nieuws van COLLECTMET

Reeds meer dan één jaar ondersteunen wij het initiatief COLLECTMET. Dit werd gestart door drie partners: ABATTOIR, CULTUREGHEM en COLLECTACTIF. Elke zondag namiddag komt een groep vrijwilligers op de markt om onverkochte waren op te halen bij de handelaars die bereid zijn daaraan mee te werken...

Op de plaats die wij daarvoor aan Collectmet ter beschikking hebben gesteld, worden deze onverkochte waren verzameld, gesorteerd en op een eerlijke manier herverdeeld aan mensen die het moeilijk hebben. Dit maakt deel uit van onze bedrijfsvisie omtrent het verminderen van voedselverspilling op onze markten. Onlangs werden meer dan 100 colli's verdeeld. Meer dan een ton voedsel dat kon gerecupereerd worden.

Dank aan alle handelaars en aan de vele vrijwilligers.

Wenst u ook handje toe te steken?

Neem dan snel met ons contact op via deze mail of volg ons op Facebook.