Kelders van Cureghem halen het VRT-nieuws

Dat onze stemmige kelders (over deze kwaliteit was men het zelfs op het VRT-journaal eens) vooral voor feestelijke evenementen of tentoonstellingen worden gebruikt, is al lang achterhaald, maar niet iedereen weet dat.

Leren solliciteren!

Inderdaad, ook voor meer ernstige aangelegenheden bieden onze kelders de geschikte ruimte. Zo werd er dus de "Discover your talent" cursus georganiseerd, om mensen op zoek naar een (andere) job te leren hoe ze hun talenten op de meest aangewezen manier in de verf zetten. Wij onderstrepen daarmee eens te meer ons sociaal engagement naar onze onmiddellijke omgeving toe en proberen op die manier ons steentje bij te dragen tot een socio-professionele opwaardering van onze wijk.
Wie deze dag miste kan nog steeds bij de organisatoren terecht voor nuttige begeleiding.
Voor de reportage kan je terecht op deze VRT-link

Warm aanbevolen.