Infovergadering goed bijgewoond

Naar aanleiding van de bouwplannen van een nieuwe Voedingshal naast zijn bekende, geklasseerde markthal, organiseerde Abatan nv een informatievergadering om de inwoners in te lichten over deze plannen enerzijds, en ze te polsen naar hun bekommernissen en bezorgdheden anderzijds.
Via een bus-aan-bus bedeling in de onmiddellijke omgeving van onze markthal, werden de omwonenden op deze vergadering uitgenodigd. Onder de aanwezigen waren er niet alleen geïnteresseerde handelaars, maar ook gezinnen met (kleine) kinderen en oudere buurtbewoners die hier al meerdere tientallen jaren wonen.

Niet zomaar projectontwikkelaars

Afgevaardigd Bestuurder van de nv Abatan, Dhr Joris Tiebout opende de vergadering door iedereen welkom te heten en te danken voor de betoonde belangstelling. Hij benadrukte dat het initiatief van deze vergadering niet voortvloeide uit een of andere wetgeving of andere verplichting, maar ontstond vanuit de oprechte bekommernis van de projectleiders om de mensen op een vrijwillige basis te informeren over de werken die binnenkort in de steigers zullen staan (de werken nemen een aanvang in maart 2013), over het verloop ervan en wat het uiteindelijk resultaat en de bestemming ervan zullen zijn.

“Wij zijn geen projectontwikkelaars die ergens iets neerpoten, de winst opstrijken en daarna meteen vertrekken naar weer een nieuw project”, zo verduidelijkte Dhr Tiebout. “Integendeel, dit is een woon-en werkproject waar ook wij als initiatiefnemer en ontwikkelaar niet alleen vandaag, maar ook morgen zullen blijven wonen en werken”zo besloot Joris Tiebout nog, alvorens het woord te verlenen aan Ir Architect Jo Huygh.

Een heel mooi project ...

Jo Huygh nam het publiek mee op een gedetailleerde uitstap doorheen het hele project –u vindt de presentatie in bijlage- waarna het tijd was voor het klassieke vragenuurtje. De eerste reactie die hij mocht ontvangen was er een met welgemeende felicitaties voor dit mooie project, waarvan werd erkend dat het een meerwaarde zal betekenen voor de huidige buurt, die een dergelijke opwaardering best kan gebruiken.


Maar ...

Zoals dat voor elk project het geval is, heeft ook dit project zijn voor-en nadelen, zijn voor- en tegenstanders. Diverse elementen van bezorgdheid kwamen aan bod, de ene met aanvaardende gelatenheid, de andere met wat meer emotie, nog andere zelfs met enige humor en een kwinkslag. De aanwezige experten die bij ons project betrokken zijn waren het er na afloop in elk geval unaniem over eens dat de geleverde kritiek van een bijzonder constructief gehalte was.
Samengevat kunnen we dan ook stellen dat vooral geluidsoverlast en mobiliteit de hoofdbekommernissen van de omwonenden zijn. Dat is vandaag reeds zo, en gevreesd wordt dat met dit project deze beide vormen van overlast alleen maar zullen toenemen.
Hier zal de toekomst moeten uitwijzen wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.

Vragen werden gesteld over het waarom van een “verplaatsing” van de vleeshallen richting Bergensesteenweg, waarbij de verzekering werd gegeven dat deze beslissing welbewust werd genomen, nadat uit een studie gebleken is dat de overgrote meerderheid van de marktbezoekers komen voor een “gemengde aankoop”, en zelden uitsluitend voor vlees alleen. Het samenbrengen ervan onder één Voedingshal werd bovendien genomen vanuit een bezorgdheid voor een betere logistiek en een verhoogde hygiëne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komst van 21 appartementen op de site, evenwel zonder bijkomende parkeergelegenheid, en waarbij een stuk van de privédomein van Abatan publiek zal worden, kon bij sommige aanwezigen op weinig begrip rekenen.

Sociale geëngageerdheid

Dhr Tiebout dankte in zijn slotwoord de aanwezigen  voor hun openheid en voor de waardige en respectvolle manier waarop ze aan hun bezorgdheid en hun kritiek uiting gaven. Verwijzend naar zijn introductie, herhaalde hij uitdrukkelijk dat dit project door tal van voorstudies en onderzoeken werd voorafgegaan en men niet over één nacht ijs is gegaan.

Hij onderstreepte de inspanningen die NV Abatan ook in het verleden heeft gedaan om met elke nieuwe activiteit het sociale weefsel en de diversiteit van de buurt zo minimaal mogelijk te verstoren, maar die integendeel wil versterken. Het nieuwe project moet zeker ook tegen dit licht gehouden worden.

Daarna werd door de meeste aanwezigheden een frisse pint gedronken op de Boeremet, onder de overdekte markt.

Wordt vervolgd.

De tweetalige presentatie (Nl/Fr) van de infovergadering kan u hier consulteren of downloaden.