Groenten en fruithandelaars als laatste onderworpen aan verbod op plastiek zakjes

Vanaf 1 september aanstaande zullen, als laatste categorie, ook groenten- en fruithandelaars onderworpen worden aan dit nieuwe reglement. Voor alle andere handelaars is het verbod op plastiek wegwerpzakjes reeds van toepassing. Na een vergadering met de handelaars op dinsdag 31 mei jl. werd beslist om groenten en fruit te verlaten van 1 juli naar 1 september. Een herbruikbare boodschappentas, met Abattoir-design, zal vanaf de start van het nieuwe schooljaar verdeeld worden op de markt wanneer de zakjes voorgoed verdwenen zullen zijn. Met dit burgerinitiatief willen wij streven naar een milieuvriendelijke toekomst!

Dit weekend werd gestart met de bedeling van een nota aan onze marktbezoekers. De klanten tijdig informeren en sensibiliseren maakt deel uit van de acties die we hieromtrent organiseren. Dit verbod wordt geleidelijk aan ingesteld, per productcategorie, en heeft onder andere als doelstelling het verminderen van de overlast dat aan omwonenden wordt veroorzaakt. De meeste klanten tonen heel wat begrip voor deze maatregel.

Om hygiënische redenen komen de handelaars in vers vlees- en vis niet in aanmerking voor deze maatregel.

Ook op gemeentelijk en gewestelijk niveau is het verbod goedgekeurd. De gemeente Anderlecht start als eerste Brusselse gemeente vanaf 1 september 2016. Onder impulse van Minister Fremault gaat de Brusselse Regering de maatregel ook invoeren, met ingang van 1 september 2017. Zo geldt de regel weldra voor alle Brusselse markten.

De Minister omschrijft het als volgt :

"Bij de aanvang van deze legislatuur in de zomer van 2014, heb ik onderstreept hoezeer de levenskwaliteit van de Brusselaars belangrijk is voor mij. Ervoor zorgen dat de inwoners van ons Gewest in een gezonde leefomgeving kunnen leven en hun gezondheid kunnen behouden, is geen luxe maar een noodzaak! Onlangs heb ik enkele belangrijke dossiers geconcretiseerd die, daarvan ben ik overtuigd, een positieve impact op ons dagelijks leven zullen hebben. Dit gaat verder dan de algemene beleidsverklaring :

PLASTIC ZAKKEN

Men voorspelt dat er in 2050 meer plastic dan vissen in de oceanen zullen zijn. En dan spreken we nog niet over de vervuiling die met de productie van plastic zakken gepaard gaat. Er bestaan nochtans alternatieven. Om de onvermijdelijke gedragsverandering aan te moedigen, heeft de Brusselse regering mijn voorstel aanvaard om vanaf 1 september 2017 de plastic zakken voor eenmalig gebruik aan de kassa te verbieden. Alle andere types van (zeer lichte) zakjes worden een jaar later verboden. Er zal uiteraard wel een gewestelijke begeleiding ingevoerd worden om noch de handelaars, noch de verbruikers, te bestraffen."