Graad A-Certificaat voor slachtlijnen

Het voorbereiden van een BRC audit kost meer tijd en energie dan algemeen aangenomen wordt. Het vraagt ook een intense  samenwerking tussen de verschillende diensten (technische dienst, productieverantwoordelijken, kwaliteitsdienst, ...).
Na een jarenlange voorbereiding werden de slachtlijnen begin 2010 voor het eerst geaudit. We waren fier meteen een B te behalen, wat voor een eerste audit zeker niet slecht is. Begin dit jaar werden we opnieuw geaudit en haalden we een A-certificaat.
We zijn zeer fier om reeds bij onze tweede audit een A te hebben behaald. Dit betekent immers dat we inzake voedselveiligheid en hygiëne kunnen meedraaien met de top van de levensmiddelenproducenten.

Voldoen aan de BRC-norm houdt heel wat in.

KeurstempelHet "Britisch Retail Consortium" is een Britse organisatie, die de belangrijkste Engelse retailers vertegenwoordigt. Deze organistatie heeft een lastenboek uitge- werkt, waaraan levensmiddelenproducenten die goederen leveren aan de detailhandel moeten voldoen om te mogen leveren. Dit lastenboek is met de tijd wereldwijd een standaard geworden.  Bijna alle belangrijke klanten (supermarkten, grote fabrieken) eisen dat aan dit of een gelijkaardig lastenboek voldaan wordt.
HACCP, de afkorting voor “Hazard Analysis and Critical Control Points” (gevarenanalyse en kritische controlepunten), is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Slager

Men moet een goed uitgewerkt  HACCP- en het kwaliteitszorgsysteem hebben. Dit wil zeggen dat  men eerst en vooral een grondige studie dient te maken over  hoe er geproduceerd wordt en waar het eventueel fout zou kunnen lopen. De stadia in de productie waar het eventueel fout zou kunnen lopen (de “Kritische Controle Punten”) dienen continu in de gaten gehouden te worden. Alle relevantie informatie over productieomstandigheden die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het product, moet worden genoteerd en bijgehouden. Ook dienen bijvoorbeeld alle mogelijke klachten van klanten bijgehouden en regelmatig geanalyseerd te worden.
De productiefaciliteit moet voldoen aan een aantal eisen. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om de kans op glasbreuk zo klein mogelijk te maken, moet men een goed uitgewerkt ongediertebestrijdingsplan hebben, moeten uiteraard de gebouwen goed onderhouden zijn, moet men een uitgebreid schoonmaakschema hebben, etc.

Het product zelf, het productieproces en het personeel moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten er bijvoorbeeld voor alle productiestappen duidelijke en uitgeschreven werkinstructies geschreven worden, moet het personeel regelmatig gedtraind worden, etc.
Een onafhankelijke instantie beoordeelt tijdens een audit of het bedrijf de BRC-norm haalt. Bedrijven worden hierbij geklasseerd van A tot D. A betekent uitstekend, met minder dan 10 kleine afwijkingen op de norm. In het slechtste geval haalt men een D, wat betekent dat de vraag van het bedrijf tot certificering wordt afgewezen. De audits vinden jaarlijks plaats.