De Verborgen Stad (De Standaard)

"Iedereen ziet de boom vallen, niemand ziet het bos groeien". Met deze aanhef tekent journalist Sarah Vankersschaever van de krant De Standaard een ander artikel in de reeks 'De Verborgen Stad'. En opnieuw komt daarin één van onze medewerkers aan bod : Mohamed Ibrir. Lees in het bijgaand artikel hoe zijn droom - een huis buiten de stad met vrouw en kinderen - werkelijkheid werd.

Mohamed Ibrir werkt sinds 1997 bij Abattoir. Hij groeide op in de kanaalzone en beging, net zoals heel wat jongeren uit deze wijken, enkele jeugdzonden. Hij betaalde ervoor een prijs maar wist zich toch uit deze negatieve spiraal los te maken. Hij benutte volop de kansen die zijn huidige werkgever, Abattoir N.V., hem bood. Als chauffeur deed hij zijn intrede in het bedrijf en assisteerde hij het team dat elk weekend de markten reinigt. Later groeide hij door tot ploegbaas van de kuisploeg. Sinds enkele jaren is Mohamed tewerkgesteld als vast bediende bij Abattoir. Op de foto hieronder, genomen in 2009, bracht Mohamed, vergezeld van enkele collega's van Abattoir, een bezoek aan de Koninklijke Familie.

Zijn dagelijkse taak bestaat erin om de afvalproblematiek van de weekendmarkten onder controle te houden. Dit omvat ondermeer dat hij de marktkramers dient te sensibiliseren en informeren i.v.m. het afvalbeheer, deze motiveren door toepassing van een bonus-malus systeem. En soms ook boetes uitschrijven wanneer dit nodig blijkt. Daarnaast voert hij controles uit op het stationneren van vrachtwagens buiten de reglementaire uren, alsook het opsporen van achtergebleven wagens, in nauwe samenwerking met Net Brussel.

Sinds kort leidt Mohamed, samen met Mara Callaert, een studie rond de vermindering van plastiek zakjes tijdens de markten. Ook met de gemeentelijke dienst Netheid pleegt hij geregeld overleg om de straten rond de site van Abattoir te bewaken.

Mohamed schakelt zich ook graag in bij activiteiten van de vzw Cultureghem, die op onze site tal van socio-culturele activiteiten ontwikkelt voor én met jongeren uit de buurt.  

Hieronder vindt u het artikel dat op 24 oktober gepubliceerd werd in De Standaard waarin Mohamed het allemaal zelf uitlegt. Over de moeilijkheden in de aankomstwijken en hoe eruit geraken als migrant.