Brussels Onthaalbureau op onze markten

Op zaterdag 29 september 2012 zal de vzw BON (het Brussels Onthaalbureau) opnieuw met een infocaravan op onze markt postvatten.

Inburgering in BrusselBON-folder

Net zoals de afgelopen drie jaar, zal ook dit jaar het BON op onze markt informatie komen verstrekken over hoe in Brussel "in te burgeren". Het BON richt zich met zijn integratieprogramma hoofdzakelijk tot mensen uit het buitenland met een verblijfsvergunning voor België, maar ook tot Belgen die in het buitenland geboren werden. Het BON levert inspanningen om het deze mensen gemakkelijker te maken zich in de Brusselse maatschappij te intgreren.