GEEN verbod op verkoop religieuze voorwerpen

In een artikel dat verscheen op 13 juni jl. op www.rtbf.be is er sprake van een verbod op de verkoop van religieuze voorwerpen op de markt van Abattoir te Anderlecht. Dit is totaal onjuist. Daarom deze rechtzetting.

Het betreft een alleenstaand geval waarbij één marktkramer gevraagd werd om niet langer via een geluidsinstallatie religieuze gebeden af te spelen tijdens de markt, nadat we klachten hadden gekregen van bezoekers én van aanpalende handelaars.

Het marktreglement is duidelijk :

Art. 13

Het gebruik van een geluidsinstallatie is verb­oden behoudens toelating van de marktleider. Het voortgebrachte geluid mag niet storend zijn voor het normaal uitoefenen van de activiteiten van de andere standhouders en ook niet voor de marktbezoekers. De oproepen via de geluidsinstallatie van de markt moeten verstaanbaar blijven. Op 1 meter van de geluidsbron mag maximaal 60 dB worden gemeten.

Er is dus in geen enkel geval sprake van een verbod op verkoop van religieuze cd’s, boeken of dvd’s, zolang deze niet oproepen tot haat of geweld. Onze firma voert immers een a-politiek en a-religieus beleid.

Abattoir N.V. is dan ook bijzonder teleurgesteld over de manier waarop dit voorval in een onjuiste context is geplaatst. Als 100% Brussels bedrijf draagt het immers multiculturaliteit hoog in het vaandel en tonen we veel respect voor alle bevolkingsgroepen !

Voor Abattoir N.V.

Joris TIEBOUT, CEO

 

Perscontact:

Paul THIELEMANS, Public Relations

GSM : 0477/30 71 45  -  E-MAIL : paul.thielemans@abattoir.be